Про оплату праці в частині мінімальної заробітньої плати

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці. Відповідно до ст. 3 Закону України "Про оплату праці" (у редакції Закону № 1774) мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

         Крім того, ст. 31 Закону України "Про оплату праці" (у редакції Закону № 1774) говорить: розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

         Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

         У разі укладання трудового договору на роботу в умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

         Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.

         З 01.01.2017 року місячна мінімальна заробітна плата дорівнює 3200,00 грн., годинна – 19,34 грн. (ст. 8 Закону України "Про Державний бюджет на 2017 рік").

         Таким чином:

-         якщо зарплата за повністю відпрацьовану місячну норму праці менша від установленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, то роботодавці роблять доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Наприклад: Посадовий оклад працівника – 1888,00 грн., доплат, надбавок та премій немає, відпрацював повний місяць – нараховують оклад + доплата до мінімальної заробітної плати.

-         при неповній зайнятості або не в повному обсязі відпрацьованому місяці, мінімальну заробітну плату розраховують і виплачують пропорційно виконаній нормі праці. Наприклад: оклад працівника, який трудиться в умовах неповної зайнятості (4 години на день) за основним місцем роботи – 2200,00 грн. Норми робочого часу за основним місцем роботи співробітник не виконує, та оплачувати його працю слід пропорційно до фактично відпрацьованого часу. За місяць відпрацював 80 годин. Отже пропорційно нараховуємо:

оклад –2200,00 грн. :159 год*80 год. = 1106,92 грн.

доплату, виходячи з розміру мінімальної зарплати – (3200-2200):159*80=503,14 грн.

таким чином, нарахована заробітна плата = 1106,92+503,14=1610,06 грн., але єдиний внесок нараховується з мінімальної заробітної плати.

-         у поняття "мінімальна заробітна плата" включаються всі складові зарплати, такі як оклад, доплати, надбавки, премії, винагороди за підсумками роботи;

-         є окремі види виплат, які поняття мінімальна заробітна плата не включають (доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат, відпускні (компенсація за невикористану відпустку), лікарняні, декретні, оплата простою, оплата курсів підвищення кваліфікації, матеріальна допомога на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, вихідна допомога і т. ін.).

Таким чином, виплати, перелічені вище, не потрібно враховувати у складі загальної суми заробітної плати при порівнянні їх з мінімальним рівнем заробітної плати.

Усе це означає, що з 01.01.2017 року щодо заробітної плати певних працівників виникає необхідність у нарахуванні доплати до рівня мінімальної заробітної плати, а саме:

 1. працівники, посадовий оклад яких менше мінімальної заробітної плати, та при нарахуванні премії та надбавки сума зарплати все одно буде менше мінімальної заробітної плати;
 2. працівники-сумісники – щодо них також може виникнути необхідність у нарахуванні доплати до рівня мінімальної зарплати. Вони працюють на умовах неповного робочого часу, а отже, і рівень мінімальної заробітної плати, нижче якого у таких працівників не може бути зарплата за сумісництвом, потрібно визначати пропорційно відпрацьованого часу. Тобто необхідність у нарахуванні доплати до рівня мінімальної заробітної плати необхідно визначати окремо за основним місцем роботи і окремо – за сумісництвом.
 3. Працівники, які не виконали в повному обсязі місячну (годинну) норму праці (наприклад, через хворобу), і зарплата яких (оклад+надбавки+доплати+премії) за місяць менше мінімальної заробітної плати, визначеної пропорційно нормі праці.

Категорії тих осіб, на яких вимога щодо нарахування доплати до мінімальної зарплати не поширюється:

 1. фізичні особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, - щодо винагород за виконані роботи (надані послуги) за такими договорами;
 2. працівники, посадовий оклад яких вище мінімальної заробітної плати (3200,00 грн.). Наприклад, для працівників за оплатою по ЄТС це працівники, яким присвоєні тарифні розряди починаючи з 12-го (посадовий оклад – 3392,00 грн.);
 3. працівники, посадовий оклад яких менше мінімальної заробітної плати (3200,00 грн.), але загальна сума заробітної плати (оклад+премія+надбавки) дорівнює або більше мінімальної заробітної плати;
 4. працівники, які не працюють увесь місяць. Незалежно від причин, чи то через хворобу, чи то в зв’язку з перебуванням у відпустці і т. п. Пояснення просте. Вони не виконали норму праці за місяць, тому у роботодавця немає обов’язку щодо нарахування доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

Зверніть увагу! До кола осіб, щодо яких не потрібно виконувати вимогу про нарахування доплати до мінімальної заробітної плати, жодні пільгові категорії працівників (такі як інваліди, пенсіонери та ін.) не входять! А це означає, щодо зарплати таких працівників, як і щодо зарплати будь-яких працівників, у разі, якщо вона менше мінімальної заробітної плати, потрібно нараховувати доплату.

У разі, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску. При нарахуванні заробітної плати фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Загальна формула нарахування єдиного внеску виглядає так: зарплата+лікарняні+декретні+і т.ін.*ставку ЄВ (на сьогодні 22%). Мінімальний страховий внесок на сьогодні 704,00 грн. (3200,00 грн.*22%).

Це правило не діє до таких категорій працівників:

 1. зовнішні сумісники;
 2. працівники-інваліди;
 3. у разі нарахування заробітної плати в місяць приймання або звільнення з роботи;
 4. у разі перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати;
 5. у разі відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з АТО.

Щодо сплати ЄВ з доходу у вигляді винагороди за договором ЦПХ, який не перевищує мінімальної заробітної плати (лист ДФС України від 03.03.2017 №4496/6/99-96-42-02-15) то, відповідно до п.1 ч.1 ст.7 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі Закон №2464) базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні витрати, у тому числі в натуральній формі та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Для осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами та отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, ЄВ нараховується на суму, що визначається шляхом ділення зарплати, виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Нарахування ЄВ здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування. У разі, якщо база нарахування ЄВ не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні зарплати не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Основне місце роботи – місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.

Таким чином, якщо працівник виконує роботу відповідно до ЦПХ за основним місцем роботи, то до бази нарахування ЄВ за звітний місяць включається як заробітна плата та і сума винагороди. При цьому, якщо база нарахування ЄВ буде меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то ЄВ розраховується як добуток мінімальної заробітної плати та ставки ЄВ.

Водночас, не за основним місцем роботи вимоги щодо нарахування ЄВ з мінімальної заробітної плати не застосовуються. Єдиний внесок нараховується виходячи зі ставки ЄВ на фактично нараховану винагороду за договором ЦПХ незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування.