Виклики осіб у кримінальному провадженні

З метою своєчасного й ефективного розслідування кримінальних правопорушень та процесуального гарантування участі осіб у кримінальному провадженні Кримінальним процесуальним кодексом України передбачаються заходи забезпечення кримінального провадження, серед яких виклик слідчим, прокурором, судовий виклик, привід, накладення грошового стягнення та ін.

Слід зауважити, що чинний КПК України спрямований на гуманізацію кримінального судочинства та передбачає використання новітніх технологій під час кримінального провадження.

Виклик може бути 2 видів: судовий виклик та виклик слідчим або прокурором. Про провадження слідчої (розшукової) дії учасники кри­мінального провадження, які беруть у ній участь, інформуються шляхом їх виклику або запрошення слідчим, прокурором. Що стосується судового ви­клику, то відповідно до ст. 134 КПК України слідчий суддя під час досудового розслідування чи суд під час судового провадження має право здійснити судовий виклик певної особи, якщо слідчий суддя чи суд встановить наявність достатніх підстав вважати, що така особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов'язковою.

Слід звернути увагу на способи виклику особи, серед яких кримінальний процесуальний закон виділяє: виклик поштою, виклик за допомогою елек­тронної пошти та шляхом використання факсимільного зв'язку, виклик теле­фоном або телеграмою.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик.

У випадку неприбуття особи на виклик чинний КПК України передбачає негативні наслідки у вигляді грошового стягнення у розмірі: 1) від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; 2) від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. Крім того до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

 

Стажист на посаді прокурора

прокуратури Новоодеського району                                                       В. Точонов