Представництво прокуратурою інтересів громадян у суді

Відповідно до ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру» представництво прокуратурою інтересів громадянина в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина у випадках, передбачених законом.

Підставою представництва в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав має бути підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів.

Представництво інтересів громадянина здійснюється прокурором також на підставі заподіяння громадянину шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За наявності вище вказаних підстав з метою представництва громадянина прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом:

1) звертатися до суду з позовами (заявами, поданнями);

2) вступати у справу, порушену за позовами (заявами, поданнями) інших осіб, на будь-якому етапі розгляду;

3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи;

4) брати участь у розгляді справ.

Враховуючи викладене, особи, неспроможні самостійно захищати свої права за наявності відповідних підстав можуть звернутися в прокуратуру із заявою щодо представництва їх інтересів в суді.

Прийом громадян прокуратурою Новоодеського району здійснюється з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години за адресою вул. Жовтнева, 19, м. Нова Одеса, тел. 05167 2-14-33.

Стажист на посаді прокурора

прокуратури Новоодеського району                                                       В. Точонов