Новоодеське відділення Вознесенської ОДПІ повідомляє:

Зміни у сплаті податку на нерухоме майно

З 04.08.2013 р. не оподатковуються податком на нерухоме майно:

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних, прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей. Але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника;

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими згідно із законом, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками). Але не більше одного такого об’єкта на дитину.

У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, у тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків, у тому числі їх часток), база оподаткування обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів.

Крім цього, переглянуто розміри житлової нерухомості, щодо якої застосовуватимуться пільги. Так, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 120 м2 ;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 250 м2;

Законом України від 04.07.2013 р. №403 внесено зміни до діючої редакції ст. 265 «Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та доповнено нормою, що передбачає надання пільги власникам, які володіють різними видами об’єктів житлової нерухомості (у разі одночасного перебування у власності платника квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), шляхом зменшення бази оподаткування на 370 м2.

Водночас пільги щодо сплати податку на нерухоме майно не поширюються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізінг, використовуються у підприємницькій діяльності).

30 вересня – останній день сплати земельного податку та орендної плати за серпень 2013 року

30 вересня 2013 року закінчується строк сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім громадян) за серпень 2013 року.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Сума податку, визначена у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем звітного місяця. Тобто, останній день сплати плати за землю за серпень поточного року – 30 вересня 2013 року.

Юридичні особи-платники плати за землю самостійно щороку станом на 1 січня обчислюють суму податку. Податкову декларацію такі особи подають до територіального органу Міндоходів за місцезнаходженням земельної ділянки не пізніше 20 лютого. Річна сума податку у ній розбивається рівними частинами на 12 місяців.

Водночас, платник має право подавати звітну податкову декларацію з плати за землю щомісяця. У такому разі декларація подається протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.   

У випадку зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування, платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни.

Порядок обчислення плати за землю та строк її сплати регулюється положеннями  статей 286-287 розд.ХІІІ Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями). 

Порядок подання податкового розрахунку за ф. №1ДФ

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані своєчасно нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується платнику податку та підлягає оподаткуванню до або під час такої виплати.

Податкові агенти повинні подавати податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку. Такий розрахунок подається до органу Міндоходів за місцем розташування податкового агента у строки, встановлені для  податкового кварталу (пп.  «б» п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України).

Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається. Якщо останній день терміну подання податкового розрахунку припадає на вихідний чи святковий день то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Зауважимо, якщо до закінчення граничного строку подання податкового розрахунку податковий агент виявляє помилки в раніше поданому за поточний звітний період розрахунку, він має подати новий розрахунок з виправленими показниками за такий самий звітний період.  Штрафні санкції та адміністративні штрафи в такому разі не застосовуються.

Форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф.№1ДФ) та Порядок її заповнення і подання податковими агентами  затверджені наказом  ДПА України від 24.12.2010 № 1020.

У випадку зміни податкової адреси або місця провадження діяльності – подайте відповідну заяву

У разі зміни прізвища, імені, по-батькові фізичної особи-підприємця або серії та номера паспорта подається відповідна заява про це протягом місяця з дня виникнення змін.

Платники єдиного податку І та ІІ груп у випадку зміни податкової адреси суб`єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів такої діяльності заяву подають не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Платники єдиного податку ІІІ та V груп у разі зміни податкової адреси суб`єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності разом із заявою подають податкову декларацію за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.  

Зазначені зміни вносяться до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку територіальним органом Міндоходів у день подання платником відповідної заяви.

Порядок видачі та отримання свідоцтва платника єдиного податку визначено ст. 299 Податкового кодексу України.

Про День знань

01 вересня 2013р. пролунав Перший дзвоник у Новоодеській ЗОШ №2.

Прийняли участь у святі і представники Вознесенської ОДПІ (Новоодеське відділення) ГУ Міндоходів у Миколаївській області. Під час свята школярам було роздано друковану продукцію на податкову тематику та інформацію щодо діяльності та податкової політики в цілому. Також ГДІ Цешнатій С.І. на першому уроці учням 2А ЗОШ №2 побажала підростаючому поколінню бути стараннми у навчанні та жадібними до знань.

Операція «Урожай»

Новоодеським відділенням Вознесенської ОДПІ за період проведення операції "Урожай - 2013" відпрацьовано сількогосподарські підприємства по підвищенню рівня заробітної плати, а саме: - кількість працівників, яким підвищено заробітну плату складає 63 осіб; легалізовано доходу 351,3 тис. грн.; додаткові надходження ПДФО складають 53. Проведено 17 перевірки СГ - сільгоспвиробників з питань легалізації, виявлено 142 неоформлених найманих працівників, лагалізовано 311,47 тис.грн. доходу. Також було виявлено 26 громадян, які надавали послуги фізичним особам на власному комбайні (тракторі), легаізовано доходу 298,17 тис. грн., додаткові надходження по ПДФО складають 45,4 тис. гривень. До декларування залучено 182 громадян, які отримали доходи у 2012 році від оброблення земельних ділянок після 01.06.2013 року в рамках операції "Урожай-2013", додаткові надходження ПДФО склали 129,6 тис. гривень.

За довідками звертатись за телефоном: 2-15-97, 9-34-71