Повідомлення від 12.05.2020

про оприлюднення регуляторних актів - проектів   рішень сесії Новопетрівської сільської ради Новоодеського району Миколаївської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного     податку на 2021 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»

  Новопетрівська сільська рада повідомляє, що виконавчим комітетом розроблено регуляторні акти — проекти рішень «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»,«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкина 2021 рік»

         Проекти спрямовані на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

           Проекти даних рішеннь розроблено відповідно до Конституції України, Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

З проектами рішеннь можна ознайомитись у серретаря сільської ради та на стендах. Зауваження та пропозиції подавати в сільську раду секретарю Ситовській О.В.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб — на фірмових бланках, ( при наявності печатки) завірені печаткою.

                         Сільський голова                           Ніна РЕВТА