Довідки про проведення громадських обговорень проектів документів державного планування - генеральних  планів  с.Гурївка, с.Піски та звітів про статегічну екологічну оцінку

Дод.1

Дод.2