До уваги приватних підприємців 

В зв’язку з численними зверненнями громадян до Новоодеського відділення Вознесенської ОДПІ надаємо відповіді на окремі питання що стосуються оподаткування платників єдиного податку.

Відповідно до п.295.1 ст.295 Податкового кодексу України (далі ПКУ) платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік) але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку , заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності ( п.295.2 ст.295 ПКУ).

Відповідно до п.295.3 ст.295 ПКУ, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку третьої та п’ятої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий ( звітний ) квартал.

Водночас зазначаємо, що платники єдиного податку першої та другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки.

Тобто вказана категорія платників єдиного податку на законних підставах може скористатись правом на тимчасову відпустку та при цьому використати можливість не сплачувати єдиний податок на період відпустки.

Разом з тим , відповідно до Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 303/2014 «Про часткову мобілізацію» який затверджений Законом України від 17 березня 2014 року № 1126-VII ( далі – Указ ), у зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Автономній Республіці Крим і місці Севастополі та відповідно до пунктів 1,17,20 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України на території України оголошено часткову мобілізацію.

На підставі Указу місцеві органи виконавчої влади за участі органів місцевого самоврядування забезпечують своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу на збірні пункти та у військові частини. Згідно з Указом мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності Указом.

Враховуючи зазначене та з метою врегулювання питань щодо нарахувань авансових внесків для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої і другої груп, що не здійснювали господарську діяльність на період мобілізації та не одержували дохід, контролюючі органи, керуючись ст..101 ПКУ, матимуть підстави вважати податковий борг платника єдиного податку , що виник внаслідок непереборної сили (форс - мажорних обставин ), безнадійним податковим боргом , що підлягатиме списанню, але при цьому вказана категорія платників повинна буде надати підтверджуючий документ з військового комісаріату, у якому буде зазначено період перебування на зборах.

Новоодеське відділення Вознесенської ОДПІ