ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля