До відома депутатів

Відповідно до статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» депутати місцевих рад віднесені до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.

         Згідно зі статтею 12 вищезазначеного Закону депутати місцевих рад зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

         Депутати місцевих рад, які не працюють на постійній основі у відповідній раді, повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до кадрових підрозділів державних органів, підприємств, установ, організацій за місцем основної роботи.

         Депутати місцевих рад, які працюють в раді на постійній основі, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних рад або їх виконавчих комітетів.

         Якщо депутатами є самозайняті особи, пенсіонери та тимчасово не працюючі особи, то вони також повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних рад або їх виконавчих апаратів.

         Невиконання цього обов’язку може мати наслідком притягнення до відповідальності за скоєння корупційного правопорушення (стаття 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», стаття 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

         З метою запобігання порушень фінансового контролю, встановлених чинним законодавством, необхідно до 1 квітня 2016 року заповнити та подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.