До уваги органів місцевого самоврядування, заявників!

Новоодеська районна рада повідомляє про початок відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області.

Приймаються інвестиційні програми і проекти за наступними напрямами (технічними завданнями):

  1. 1.Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки

1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу

1.1.2. Модернізація промислових виробництв на новій технологічній базі

1.1.3. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва

1.1.4. Поліпшення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики

1.1.5. Збереження енергонезалежності Миколаївської області

1.2.1 Формування перспективних інвестиційних можливостей сільських районів

1.2.2. Підтримка створення виробничих об’єктів та технологічних циклів навколо малих міст

1.2.3. Сприяння створенню несільськогосподарського підприємництва у сільських районах

1.2.4. Розвиток міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності

1.3.1. Розвиток інфраструктури з підтримки підприємництва

1.3.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

1.3.3. Підтримка та стимулювання євроінтеграції малого та середнього бізнесу області

1.4.1.Створення та підтримка туристичних продуктів

1.4.2. Популяризація туристичного потенціалу області

1.4.3. Розвиток рекреаційно-туристичних територій області та використання природних лікувальних ресурсів

2.Висока якість життя людини

2.1.1. Формування екологічного світосприйняття у населення

2.1.2 Поліпшення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів

2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища

2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами

2.1.5. Забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від підтоплення та зсувів

2.2.1. Розбудова системи «освіта упродовж життя»

2.2.2. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді

2.2.3. Зростання поінформованості населення із соціальних та економічних питань

2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами, формування умов та пропаганда здорового способу життя людини

2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді

2.3.2. Розвиток системи первинної медицини на сільських територіях

2.3.3. Модернізація мережі установ соціального захисту

2.3.4. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту

2.3.5. Залучення людей з особливими потребами до активного життя

2.3.6. Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров’я людей

2.3.7. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей

2.3.8. Створення належних умов праці медичних та педагогічних працівників у сільській місцевості (насамперед молодих спеціалістів), забезпечення їх земельними ділянками, доступним житлом шляхом надання пільгових довгострокових кредитів

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери

2.4.3. Розвиток конкурентного середовища на ринку обслуговування житла

2.4.4. Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом

2.4.5. Виконання програм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

2.4.6. Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла

2.4.7. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт теплових пунктів (бойлерів у будинках), модернізація та заміна ліфтів шляхом надання пільгових державних кредитів юридичним особам, у тому числі об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 31.05.2012 №599

       2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів

2.5.2  Розвиток мистецької освіти

2.5.3. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення

2.5.4. Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів

3.Збереження та розвиток територій

3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення

3.1.2. Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно чистих продуктів

3.1.3. Підтримка кооперативного руху на селі

3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем

3.2.2. Формування механізмів залучення мешканців для вирішення місцевих проблем, сприяння створенню органів самоорганізації населення, поліпшення доступу до публічної інформації

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст

3.2.4. Поліпшення житлових умов населення

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру

Основними умовами відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність таким критеріям:

1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Документи, що подаються:

а) для проектів, які передбачають будівництво:

- зведений кошторисний розрахунок;

- звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

- акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

- документи щодо форми власності та категорії складності об’єкта будівництва.

б) для проектів, які впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад, – копії договорів про співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», завірені в установленому порядку.

в) для проектів, які впроваджуються як підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад – копії рішень про утворення об'єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», завірені в установленому порядку.

Форми документів, що подаються для участі у конкурсі, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24 квітня 2015 року №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку». Форма додається.

Суб’єктом подачі документів є місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Прийом пропозицій триватиме до 20 березня 2017 року.

Документи приймаються за адресою: м. Нова Одеса, вул. Центральна, 202
(3 поверх, Відділ з питань інвестицій, проектів та грантів виконавчого апарату районної ради).

Контакти:  тел. 9-17-33   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України

24 квітня 2015 року № 80

Форма інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку*

 

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)
Заявник (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування)
Тематичний напрям реалізації проекту
Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект
Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік))
Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн 1 рік 2 рік 3 рік Разом
Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн 1 рік 2 рік 3 рік Разом
Назва регіону, в якому реалізується проект
Назва району, в якому реалізується проект
Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника
Телефон, факс, e-mail заявника
Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту
Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

Посада керівника заявника            ______________                   _______________

                                                              (дата, підпис)                    (ініціали, прізвище)

М.П.

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

І.

Реєстраційна картка проекту с.
ІІ. Зміст проекту с.
ІІІ.
Проект
с.
1. Анотація проекту с.
2 Детальний опис проекту с.
2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект с.
2.2. Мета та завдання проекту с.
2.3. Основні заходи проекту с.
2.4. План-графік реалізації заходів проекту с.
2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту с.
2.6. Інновації проекту с.
ІV.
Бюджет проекту
с.
4.1. Загальний бюджет проекту с.
4.2. Розклад бюджету за статтями видатків с.
4.3.
Очікувані джерела фінансування
с.
4.4.
Локальний кошторис
с.
V.
Інформація про учасників реалізації проекту
с.
VІ. Додатки с.

 

ІІІ. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту.

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

2.2. Мета та завдання проекту.

2.3. Основні заходи проекту.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

2.6. Інновації проекту.

Загальний обсяг опису проекту не може перевищувати 14 сторінок.

 

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. Загальний бюджет проекту

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн
у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки
ДФРР місцевий бюджет інші учасники проекту ДФРР місцевий бюджет інші учасники проекту
1.
2.
РАЗОМ:

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн
у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки
ДФРР місцевий бюджет інші учасники проекту ДФРР місцевий бюджет інші учасники проекту
1. Видатки споживання:
 
2. Видатки розвитку:
 
РАЗОМ:

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Джерела фінансування Сума (тис. грн)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР
2. Фінансування з місцевого бюджету
3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:
1) учасників з бюджетного сектору
2) учасників з підприємницького сектору
3) учасників з громадськості
Загальний обсяг фінансування

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації проекту, місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під час реалізації проекту.

VІ. ДОДАТКИ

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

* Проект оформлюється у паперовій формі (у разі потреби) та електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

Начальник Управління

впровадження та моніторингу

пріоритетних проектів будівництва                                             Н.Л. Бондарчук

__