До уваги співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)! Програма ЕНЕРГОДІМ

«ЕНЕРГОДІМ» - це програма часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках. Програма затверджена Наглядовою радою Фонду 16 серпня 2019 року та діє до 31 грудня 2023 року на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Програма розроблена відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності» №2095-VIII від 08 червня 2017 року та визначає умови та порядок надання державною установою «Фонд енергоефективності» Грантів Бенефіціарам для часткового відшкодування Прийнятних витрат, пов’язаних із здійсненням Заходів з енергоефективності.

Ви можете звернутися по допомогу з будь-яких запитань до регіонального радника чи відправити ЗАПИТ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ


ЕТАП І: Підготовка до ЕЕ заходів

Форма опису Проекту_пакет А/Б (завантажити документ для заповнення)
Вимоги до енергетичного аудиту
Умови виключення заходів з переліку обов’язкових пакет "А" (завантажити документ для заповнення)
Умови виключення заходів з переліку обов’язкових пакет "Б" (завантажити документ для заповнення
Розширений опис заходів з енергоефективності

 • На загальних зборах ОСББ ухвалює рішення про участь у програмі, визначає перелік ЕЕ заходів (пакет А чи Б) та максимальну вартість Проекту.

Перелік заходів з енергоефективності (пакет А, пакет Б)
Умови грантового договору
Загальні вимоги до рішень загальних зборів ОСББ
Зразок протоколу загальних зборів ОСББ
Граничні розміри фінансування (грантова політика)

*Відповідно до статуту ОСББ, таке рішення може ухвалюватися головою ОСББ одноосібно, правлінням ОСББ чи на загальних зборах.

Заявка 1

 • ОСББ заповнює Заявку на участь в програмі «Енергодім» та готує супровідні документи. Ця ж заявка є заявкою на відшкодування витрат за попередній енергоаудит.
 • ОСББ обирає банк, відкриває поточний рахунок в банку-партнері (якщо в ОСББ немає поточного рахунку в банку-партнері) та подає Заявку 1 та супровідні документи на участь в програмі «Енергодім» через банк-партнер.

Заявка 1 на Участь
Перелік документів для відшкодування попереднього енергетичного аудиту
Гарантійний лист
Повідомлення про пов'язаних осіб
Повідомлення про отримання фінансування з інших джерел
Банки-партнери

Транш 1

 • Після розгляду заявки Фондом ЕЕ, ОСББ отримає письмове та електронне повідомлення про підтвердження намірів (надання гарантій) часткового відшкодування вартості Заходів з енергоефективності, зазначених у Заявці 1, за умови їх відповідної реалізації.
 • ОСББ отримує Транш 1 за проведений енергоаудит (до 70% витрат на енергоаудит) протягом 30 днів з дня направлення повідомлення про схвалення Заявки 1.

ЕТАП ІІ: Проектна документація та експертиза

 • На загальних зборах ОСББ ухвалює рішення про залучення проектувальника для розробки проектної документації (роботи, матеріали, обсяг робіт, порядок виконання) та проведення експертизи (це можна зробити і під час перших загальних зборів)*.

Зразок протоколу загальних зборів ОСББ
Загальні вимоги до рішень загальних зборів
Вимоги до Проектної документації
Вимоги до обладнання та матеріалів

 • За необхідності, ОСББ бере кредит на виконання усіх заходів. 

Перелік банків-партнерів

*Відповідно до статуту ОСББ, таке рішення може ухвалюватися головою ОСББ одноосібно, правлінням ОСББ чи на загальних зборах.

Заявка 2

 • Після отримання проектної документації та висновку експертної організації,  ОСББ через банк-партнер подає Заявку 2 та супровідні документи на затвердження Проекту та часткове відшкодування проектної документації та її експертизи. 

Заявка 2 на затвердження Проекту
Перелік документів для затвердження Проекту, відшкодування розробки ПД та експертизи
Повідомлення про пов'язаних осіб
Повідомлення про отримання фінансування з інших джерел

Транш 2

 • Після розгляду Заявки 2 Фондом ЕЕ, ОСББ отримає письмове та електронне повідомлення про схвалення Заявки 2 (на затвердження Проекту) та підтвердження намірів відшкодувати вартість ЕЕ Заходів. 
 • ОСББ отримує Транш 2 на відшкодування вартості розробки проектної документації та проведення експертизи (до 70% витрат) протягом 30 днів з дня направлення повідомлення про схвалення Заявки 2.

ЕТАП ІІІ: Будівельні роботи та верифікація

 • ОСББ проводить заходи ЕЕ (відповідно до проектної документації) та самостійно обирає підрядників для виконання робіт.
 • Під час виконання робіт повинен здійснюватися технічний та авторський нагляд (це може бути представник проектної організації, що розробив проектну документацію (або інший фахівець, а також фахівець з авторського нагляду).

Вимоги до технічного та авторського нагляду

 • Після завершення ЕЕ робіт, проводиться сертифікація енергетичної ефективності будинку та обстеження інженерних систем, що пройшли енергомодернізацію. 

Перелік атестованих енергоаудиторів можна знайти на сайті ДАЕЕ

Форма опису Проекту
Розширений опис заходів з енергоефективності
Вимоги до енергетичного аудиту
Умови виключення заходів з переліку обов’язкових пакет"А"
Умови виключення заходів з переліку обов’язкових пакет"Б" 

Заявка 3

 • Після проведення усіх ЕЕ робіт, сертифікації енергетичної ефективності будинку та обстеження інженерних систем, що пройшли енергомодернізацію, ОСББ подає Заявку 3 та супровідні документи на проведення верифікації виконаних заходів та часткове відшкодування вартості здійснених Заходів з енергоефективності.

Заявка 3 на верифікацію
Перелік документів для верифікації ЕЕ заходів та відшкодування здійснених заходів
Повідомлення про пов'язаних осіб
Повідомлення про отримання фінансування з інших джерел

 • Фонд ЕЕ проводить верифікацію ЕЕ робіт та фінансову оцінку Заявки.

Транш 3

 • Після розгляду Заявки 3 Фондом ЕЕ, ОСББ отримає письмове та електронне повідомлення про схвалення Заявки 3, підтвердження прийнятних витрат та розмір Гранту (включає розмір відшкодування на ЕЕ заходи, технічний та авторський нагляд, енергосертифікацію, обстеження інженерних систем).
 • ОСББ отримує Транш 3 на проведені ЕЕ заходи протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня повідомлення про схвалення Заявки 3.
 • Часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності становить 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету «Легкий» та 50% для пакету «Комплексний».
 • Розмір відшкодування на енергосертифікацію та обстеження інженерних систем – до 70%.

 

ГРАНТОВА ПОЛІТИКА

Грант – це часткове відшкодування витрат, що сплачує ОСББ в процесі реалізації таких заходів:

 • проведення енергетичного аудиту;
 • розробка проектної документації та її експертизи (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі);
 • впровадження Заходів з енергоефективності, що включає вартість робіт (послуг), обладнання та матеріалів;
 • послуги з технічного та авторського нагляду;
 • сертифікація енергетичної ефективності будівлі після реалізації Проекту;
 • обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності під час реалізації Проекту.

Виплата Гранту Фондом здійснюється поетапно трьома траншами.
Граничні розміри фінансування
Умови грантового договору