Методика формування спроможних територіальних громад

Країною крокує децентралізація державної влади. Триває процес обговорення формування спроможних територіальних громад.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року №214 затверджено Методику формування спроможних територіальних громад, 2 вересня 2015 року внесено зміни та доповнення.

Методика визначає механізм та умови формування спроможних територіальних громад, а також порядок розроблення і схвалення перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.

Згідно Методики, формування спроможних територіальних громад здійснюється з урахуванням: здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць; історичних, географічних, соціально-економічних, культурних особливостей розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць; розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних одиниць; фінансового забезпечення відповідних адміністративно-територіальних одиниць; трудової міграції населення; доступності послуг у відповідних сферах.

Формування спроможних громад здійснюється шляхом: розроблення облдержадміністрацією проекту перспективного плану; схвалення проекту перспективного обласною радою; затвердження Кабінетом Міністрів України перспективних планів; добровільного об'єднання територіальних громад; формування органів місцевого самоврядування спроможних територіальних громад.

У законодавстві не прописано вимоги до обов’язкової кількості населення у громаді, але фінансові розрахунки свідчать, що громади з чисельністю 3 тис. осіб є менш фінансово спроможними, ніж громади з чисельністю понад 10 чи 20 тис. осіб. Міжнародний досвід свідчить про те, що оптимальна кількість населення в об’єднаній територіальній громаді  - це 30-40 тис. осіб. Рекомендується відстань від центру громади до інших населених пунктів – до 25 кілометрів. Проте чинник території не є визначальним і його застосування різниться у кожному конкретному випадку. Набагато важливішою є наявність транспортної інфраструктури у новоствореній громаді.

Також Методика формування спроможних територіальних громад  визначає певні критерії, що є визначальними при прийнятті рішення щодо об`єднання. Так, мінімальна кількість учнів у центральній громаді повинна бути не менше 250, а дітей дошкільного віку – не менше 100. Повинна бути наявною соціальна інфраструктура, дороги, адміністративні приміщення та ін. Необхідно також прорахувати рівень дотаційності новостворюваних громад, доходів на душу населення, рівень залежності від видатків на апарат. З’ясувати:  хто буде наповнювати бюджет, працюватиме на її фінансовою спроможністю, чи буде кому працювати у виробничих підрозділах, які нині є на території сільської ради, яка хоче сформувати об’єднану територіальну громаду, якщо уже нині більшість її населення пенсіонери, а через 15 років їх кількість зросте ще на третину;  зробити аналіз народжуваності по кожній сільській раді, а також дітях віком до 5-ти років.

Триває процес обговорення формування спроможних територіальних громад. Тож необхідно використовувати різні формати зустрічей з представниками громад, пропагувати позитивні напрацювання в цьому напрямку, пояснювати усі важливі моменти. Потрібно враховувати, що це живий процес, і остаточне слово – за громадою.

 

Методика формування спроможних територіальних громад