Безгосподарне майно, виявлене під час інвентаризації, територіальні громади, що об’єднуються, мають право прийняти на свій баланс

domРеформа органів місцевого самоврядування заставляє  все глибше занурюватись у її правові аспекти. На зустрічах з громадами області, які активно наближаються до об`єднання, перед експертами-консультантами Офісу реформ у Миколаївській області люди нерідко ставлять і   запитання, які стосуються законодавчого регулювання з майнових питань. Наприклад, що робити з «нічийними» напівзруйнованими від часів реформування колгоспів водонапірними баштами, які давно не експлуатуються, але їх можна відремонтувати; ветхими будівлями літніх гуртожитків (тимчасового житла)  для сезонних працівників; закинутим колектором за селом тощо.  Практика показує, що виникає маса запитань щодо інвентаризації майна органів місцевого самоврядування, що об’єднуються. Новоутворена об’єднана територіальна громада  перш за все – господар! Тож на її території не повинно бути «нічийного», тобто безгосподарного, майна.

Все безгосподарне майно, виявлене у процесі реорганізації органів місцевого самоврядування, під час інвентаризації повинне бути прийняте на  баланс ОМС, - так говорить законодавство.

Зокрема, відповідно до п. 1.5 розд. ІІІ «Положення про інвентаризацію», у разі виявлення об'єктів, що не знаходяться на обліку, а також об'єктів, дані про які відсутні в обліку, необхідно внести до інвентаризаційного опису відсутні відомості і технічні показники про такі об'єкти.

Наприклад, про будівлі слід указати їх призначення, основні матеріали, з яких вони побудовані, об'єм (зовнішній чи внутрішній обмір), площа (загальна корисна площа), число поверхів, підвалів, напівпідвалів, рік побудови тощо. Оцінка виявлених об'єктів проводиться за справедливою вартістю (п. 1.5 розд. ІІІ «Положення про інвентаризацію»).

Чи потрібно для цього тратити кошти, залучати професійного оцінювача? Ні, це не обов'язково. Така вимога чинним законодавством не передбачена. Тобто при оцінці лишків матеріальних цінностей комісія з реорганізації має виходити з припущення, скільки міг би коштувати аналогічний об’єкт із урахуванням ступеня його зносу і технічного стану на момент оприбуткування. Результати оцінки повинні бути оформлені актом оцінки інвентаризаційної комісії установи довільної форми.

Водночас при оцінці земельних ділянок, будівель та споруд (у тому числі й недобудованих), а також транспортних засобів, виявлених як лишки при інвентаризації, вважаємо за доцільне все ж таки звертатися до суб’єкта оціночної діяльності. Тоді як для достовірної оцінки складних приладів та обладнання (у тому числі обчислювальної техніки) достатньо експертного висновку спеціалізованої організації з ремонту та сервісного обслуговування відповідної техніки.

Яким чином та ким має формуватися інвентаризаційна комісія?

Інвентаризацію в установі, яка припиняється, має проводити комісія з реорганізації. Адже саме до комісії з реорганізації з моменту її призначення відповідно до ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі – ЦКУ) переходять всі повноваження щодо управління справами відповідної юридичної особи.

На час проведення реорганізації органів місцевого самоврядування повноваження щодо забезпечення такого припинення здійснює новообраний сільський, селищний, міський голова.

Це передбачено ч. 7 ст. 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII. При цьому залежно від потреби ради ОТГ можуть самостійно вирішувати питання щодо кількості комісій з реорганізації (у кожній ТГ, що об’єдналася, чи однієї комісії для всіх ТГ) та їх персонального складу.

До складу комісії з реорганізації можуть входити представники як нової ради, так і тієї, що припиняється. Однак наявність у її складі представника бухгалтерської служби – обов’язкова. Склад комісії з реорганізації має бути затверджений рішенням про припинення діяльності ради ОТГ на першій сесії. У цьому рішенні необхідно прописати повноваження щодо здійснення інвентаризації, які покладаються на комісію з реорганізації. Якщо у згаданому рішенні це питання не знайшло свого відображення, тоді слід оформити окреме розпорядження голови ради ОТГ про проведення інвентаризації активів і зобов'язань ОМС, що припиняються, відповідними комісіями з реорганізації.

Звертаємо увагу, що конкретні строки проведення інвентаризації чинним законодавством не встановлено. З огляду на це, рекомендуємо проводити інвентаризацію перед складанням передавального акта – підсумкового документа за результатами діяльності комісії з реорганізації. Цей документ має обов'язково містити положення про правонаступництво, щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, а також стосовно її всіх боржників та кредиторів включаючи зобов'язання, які оспорюються. Це передбачено ч. 2 ст. 107 ЦКУ. Бажано, щоб передавальний акт було складено, а отже, і завершено інвентаризацію до закінчення поточного року.

Прес-служба Офісу реформ у Миколаївській області