Щоб знати про децентралізацію більше!

thumbНа допомогу громадам у світ вийшло ґрунтовне консультаційно-роз'яснювальне друковане видання, підго­товлене на високому професійному рівні «Децентралі­зація. Запитання-відповіді». Це праця колективу експертів Інституту громадянського суспільства, видана за підтрим­ки Програмної ініціативи «Демократична практика» Міжна­родного фонду «Відродження». У збірнику міститься все­бічна інформація на підставі чинного законодавства, що стосується реформи в Україні, і запит на яку має місце не тільки у громадах, які приймають рішення об'єднуватись, а й серед депутатів, сільської інтелігенції, представників громадських організацій, студентів та молоді.

Якими мають бути перші кроки при підготовці першої сесії об'єднаної територіальної громади? Коли сесія ради об'єднаної територіальної громади є повноважною? Як при­значаються керівники відділів та управлінь, утворені радою об'єднаної територіальної громади? Як на прикладі роз­рахувати горизонтальне вирівнювання для громади? Який розмір орендної плати за земельну ділянку? Хто її сплачує? Що є об'єктом оподаткування? Як бути з учителями і пра­цівниками, які підпадають під скорочення штатів у зв'язку із закриттям закладу, установи, організації?

Про це та інше можна дізнатися, звернувшись до збір­ника. Загалом тут на 142 сторінках скомпоновано і систе­матизовано великий обсяг правових роз'яснень, на основі запитань, які найчастіше цікавили людей останнім часом.

Збірник складається із семи розділів: «Загальні типові за­питання», «Реорганізація органів місцевого самоврядування, що увійшли до складу об'єднаної територіальної громади», «Бюджет об'єднаної територіальної громади», «Місцеві по­датки та збори», «Староста», «Просторове планування», «Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів».

Друковане видання вийшло невеликим тиражем -1500 екземплярів. Проте видавці подбали, щоб збірник був доступним для широкого загалу. Як повідомляє сайт «Децентралізація влади», ознайомитися зі збірником та вільно скачати його через Інтернет для індивідуального користування може кожен бажаючий за таким поси­ланням: www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf

Прес-служба Офісу реформ у Миколаївській області.