Турбота про якість медичної допомоги

У зв`язку з реформуванням медичної галузі у закладах охорони здоров`я, що функціонують на території району, відбулися відчутні зміни.

Сьогодні жителям Новоодещини надає медичну допомогу центральна районна лікарня на 139 ліжко-місць цілодобового перебування. Крім відділень вузької спеціалізації, при ЦРЛ працює консультативна полік­лініка, клінічна лабораторія, рентгенологічний кабінет, фізіотерапевтичний та кабінет функціональної діагностики. За 2012 рік ЦРЛ отримала медикаментів за кошти обласної субвенції на суму понад 226 тис. грн, 74 тис. грн із місцевих бюджетів витрачено на придбання медичного устаткування та інвентарю. У лікарні хворі забезпечені трьохразовим безкоштовним харчуванням.

Діє також Новоодеський центр первинної медико-санітарної допомоги, до складу якого входять 21 фельдшерський пункт і 10 амбу­латорій загальної практики – сімейної медицини. 30 медичних закладів району пройшли державну акредитацію за затвердженими Міністерством охорони здоров`я Украї­ни стандартами.

Щороку заклади поповнюються необхідним медичним устаткуванням, що закуповується за кошти районного бюджету. Зок­рема, у 2013 році придбано й передано в Новошмідтівський ФП медичне устаткування на суму близько 3 тис. грн. Залучаються також і спонсорські, благодійні кошти. Зак­лади охорони здоров`я району забезпечені необхідними засобами для надання першої медичної допомоги. При них функціонують аптечні пункти.

З квітня 2013 року при ЦРЛ працює пункт постійного базування бригад швидкої медичної допомоги, підпорядкований Миколаївському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За кошти обласного бюджету придбано дві машини «швидкої допомоги», тепер щодоби дві бригади готові надати невідкладну допомогу жителям району.

Органи місцевого самоврядування намагаються вирішувати питання забезпечення житлом молодих медичних працівників. Придбано житлові будинки для лікаря-педіатра О. А. Дем`янова та сім`ї лікарів Коструб. У 2010 році Антонівською сільською радою створено резерв житла для медпрацівника.

Поступово вирішується й питання забезпечення кадрами закладів охорони здоров`я. Колектив медпрацівників району за останні роки значно поповнився молодими спеціалістами.