Реформа місцевого самоврядування

Зміни на краще – в наших руках

Підвищення якості життя людей у містах, селищах і селах шляхом забезпечення спроможності органів місцевого самоврядування створювати економічні й соціальні умови розвитку територіальних громад та їх об’єднань, а також забезпечення місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади територіальної доступності жителів цих громад до адміністративних, соціальних та інших послуг – першочергове завдання, яке поставив перед владою Президент. На його реалізацію розроблено Концепцію місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

З проханням роз’яснити окремі положення Концепції та висловити власну думку про них редактор «Променя» Наталія Крикун звернулася до голови районної ради О. М. Делікатного.

– Олександре Михайловичу, наскільки необхідним, на вашу думку, є реформування системи самоврядування?

– Проблема вдосконалення інституту вітчизняного місцевого самоврядування, а разом з тим і всієї державної політики щодо розвитку регіонів давно є актуальною. Відверто кажучи, ще з набуттям Україною незалежності потрібно було докорінно переглянути всю систему регіонального управління. Та, на жаль… Зараз місцеве самоврядування залишається на законодавчому рівні, зафіксованому Конституцією 1996 року. До останнього часу не було офіційної затвердженої концепції реформ. І лише за ініціативи Президента України В. Ф. Януковича у листопаді 2011 року розпочато розробку плану дій із реформування місцевого самоврядування.

21 березня 2013-ого під головуванням Глави держави відбулося засідання Ради регіонів з питань вдосконалення державної політики у цій сфері та соціально-економічного розвитку територій. У квітні схвалено проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

– Які основні завдання має вирішити реформа?

– Їх досить багато, і стосуються вони декількох напрямків. Вважаю, що найважливіші – це децентралізація владних повноважень, консолідація ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних громад.

– Яка мета реформування?

– Покращення умов життя людей, оперативне та якісне надання їм публічних послуг, поліпшення умов сталого розвитку територій, ефективне використання бюджетних коштів, інших ресурсів.

– Які положення Концепції ви підтримуєте?

– Концепція є виваженим, добре продуманим документом, але, звичайно, потребує широкого обговорення. Як на мене, то вже давно треба припинити дублювання повноважень, функцій і завдань органів місцевого самоврядування та держадміністрацій. У Концепції передбачено створення на кожному адміністративно-територіальному рівні представницьких органів місцевого самоврядування із власними виконавчими органами.

За місцевими державними адміністраціями закріплюється нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування з правом їх зупинення та одночасним зверненням до суду.

Серед базових пріоритетів розвитку територіальних громад на першому місці має бути стимулювання економічної активності на місцях, створення стабільних джерел наповнення бюджетів, задіяння місцевих ресурсів.

– Створення сучасних умов життя на селі в соціальному, культурному і духовному рівні – найперше завдання для місцевої влади, яке ставить Президент.

– І це правильно. Районна рада, райдержадміністрація докладають зусиль, щоб знизити рівень безробіття на селі шляхом легалізації робочих місць. Ведемо роботу з сільгоспвиробниками щодо збільшення орендної плати за паї, тим самим підвищуючи доходи більшості сільських родин. Значну увагу приділяємо забезпеченню рівних умов до якісних освітніх і медичних послуг. Разом із сільськими головами вирішуємо нагальні питання ремонту доріг, зовнішнього освітлення, водозабезпечення тощо.

У процесі реформування місцевого самоврядування необхідно кардинально переглянути і вдосконалити бюджетні відносини, створити належні матеріальні, фінансові й організаційні умови для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування і самоврядних, і делегованих державою повноважень. А для цього потрібно вносити зміни у законодавчу базу держави. На мою думку, крім іншого, цьому має слугувати законодавче забезпечення однакового податкового навантаження ріллі для одноосібників, фермерських господарств, крупних сільгосппідприємств. Слід фінансово зацікавити роботодавців у створенні нових робочих місць, залучати молодих спеціалістів до розбудови села, підтримувати розвиток фермерства.

– Нинішня система самоврядування неефективна і суттєво стримує розвиток нашої країни, вважає Президент. Чи поділяєте ви його думку?

– Так. Ми маємо нераціональну систему підпорядкування та компетенції, непрозору схему делегованих і власних повноважень органів місцевого самоврядування, застарілі проблеми місцевих бюджетів, дотаційності територіальних громад. Обсяги дотацій зростають щороку, а рівень добробуту людей, показники розвитку громад покращуються надто повільно.

В Україні, починаючи з 1991 року, чисельність сільського населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів – на 348. Водночас кількість сільських рад зросла 1067 одиниць. Не оминула ця тенденція і наш район. Нещодавно, гортаючи сторінки «Історії міст і сіл Української РСР» 1981 року видання, звернув увагу на такі цифри: населення Новоодещини становило 37,4 тис. осіб, зараз – близько 34 тисяч. У тому числі сільського – 23,7 тис., нині – 21,3 тис. Міській та 14 сільським Радам народних депутатів підпорядковувалося 45 населених пунктів. Тепер у районі діють міська та 17 сільських рад, яким підпорядковуються 42 населені пункти, та й кількість населення сільрад значно різниться. Наприклад, у Костянтинівській, Воронцівській, Дільничній, Новосафронівській, Новошмідтівській проживають менше тисячі осіб, а в Михайлівській – менше 500. Тож запровадження обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатної забезпечити доступність та якість адміністративних і соціальних послуг, створення належних матеріальних, фінансових і організаційних умов – це шлях реалізації завдань Концепції.

– Зараз багато говорять про вдосконалення системи територіальної організації влади з метою підвищення ефективності управління суспільним розвитком на відповідній території. Що про це сказано в Концепції?

– Її ключовими елементами є запровадження в якості низових адміністративно-територіальних одиниць (замість сіл, селищ і міст) сільських, селищних, міських громад, кожна з яких може включати в себе один або декілька різних населених пунктів одного чи різних типів, що означає кардинальну зміну існуючого адміністративно-територіального устрою України. Заплановані зміни визначають громаду як базову одиницю, в якій існує місцеве самоврядування та утворюються відповідні органи. Передбачено розширення прав і можливостей органів самоврядування районного та обласного рівня, надання їм права утворювати власні виконавчі органи.

Для реалізації права територіальних громад на добровільне об’єднання треба створити законодавчу основу, передбачивши при цьому три роки надання державної підтримки новоутвореним об’єднаним громадам для поліпшення інфраструктури надання послуг і транспортної доступності.

– Серед принципів реформування – максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень.

– Підвищення громадської активності на основі підходів Концепції має сформувати таку модель: влада через консультації з громадськістю визначає пріоритети й завдання розвитку територіальної громади. Знову ж таки через консультації знаходить шляхи їх вирішення, досягаючи консенсусу, без якого неможливо реалізувати масштабні та тривалі реформи. В результаті реформ має з’явитися свідома громада, яка не стане очікувати милості Божої чи державної, а буде ставити завдання розвитку території й розв’язувати їх самостійно або кооперуючись із сусідами.

Позитивний досвід підвищення ініціативи населення у нас є. Це створення об’єднання громадян (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, територіальні комітети, громадські об’єднання). А ще – об’єднання фінансових зусиль територіальної громади та місцевого самоврядування для спільного вирішення наболілих проблем через реалізацію Програм Розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Робота в цьому напрямку продовжується. У планах відновлення зовнішнього освітлення за участі територіальних громад району.

– У який термін планується провести реформу самоврядування?

– Реалізувати Концепцію планується у два етапи. Перший – 2012-2014 роки. Його умовно можна назвати так: «Підготовка законодавчого забезпечення». Другий – 2015-2017 роки – практичне втілення реформи.

У районній раді вже заплановано проведення ряду заходів із широкого обговорення проекту Концепції. Реформа самоврядування, нав’язана людям, як кажуть, «зверху», не матиме успіху. Необхідно ретельно вивчити і проаналізувати громадську думку, врахувати ризики. Всі ми повинні усвідомити, що в України з’явився історичний шанс – зробити важливий крок у державному будівництві. Зміни на краще – в наших руках.

Реформа, закладена в Концепцію, не самоціль, а відповідь на потребу суспільства, яка має увійти в органічний симбіоз із процесом удосконалення системи освіти, охорони здоров’я, ЖКГ як невід’ємна складова модернізації України.

Альтернативи реформі немає. Це історичний шлях, яким має пройти Україна як демократична європейська держава. Реформа місцевого самоврядування – це іспит на зрілість для влади і суспільства. Впевнений ми його успішно складемо!

– Дякую за розмову.