КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА
від 18 січня 2003 р. N 6 Київ

 

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування

 

Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003
N 902 ( 902-2004-п ) від 13.07.2004
N 302 ( 302-2005-п ) від 20.04.2005
N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010
N 1290 ( 1290-2011-п ) від 14.12.2011
N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012
N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012

 


На виконання Указу Президента України від 28 жовтня 2002 р.
N 952 ( 952/2002 ) "Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм
розвитку місцевого   самоврядування"   Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс проектів
та програм розвитку місцевого самоврядування (додається)
Пункт   2 виключено на підставі Постанови КМ N 899
( 899-2010-п ) від 15.09.2010
3. Міністерству фінансів передбачати починаючи з 2004 року у
проектах Державного бюджету України   кошти   на   фінансування
проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування і реалізацію проектів та програм, які
 визначені переможцями.
 Прем'єр-міністр України                           В.ЯНУКОВИЧ
 Інд. 39

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 64

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування

 

У тексті Положення слово "заява" в усіх відмінках
і формах   числа   замінено   словами   "проектна
пропозиція"   у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від
15.08.2012

 

Загальні питання

 

1. Цим   Положенням   регулюється   процедура   проведення
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування (далі - Конкурс), розроблених органами місцевого
 самоврядування.
2. Метою Конкурсу є відбір проектів та програм розвитку
місцевого   самоврядування (далі - проекти та програми), які
фінансуються   за рахунок коштів державного бюджету, місцевих
бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і
спрямовані на розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого
самоврядування   та поширення позитивного досвіду, набутого у
процесі їх реалізації.
Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758
( 758-2012-п ) від 15.08.2012

 

3. Учасниками Конкурсу є органи місцевого самоврядування, які
в установленому порядку зареєстрували проект або програму розвитку
відповідної   адміністративно-територіальної одиниці, попередньо
затверджені рішенням відповідної ради. ( Пункт 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від
10.12.2003

 

4. Основні завдання Конкурсу:
розвиток співпраці   органів   місцевого   самоврядування,
суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій у
розробленні і реалізації проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування;
створення фонду підтримки перспективних проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування;
узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на
розв'язання проблем розвитку місцевого самоврядування;
удосконалення інформаційної   політики   з   питань розвитку
місцевого самоврядування;
відбір проектів та програм з метою надання за рахунок коштів
державного бюджету фінансової підтримки для розвитку місцевого
самоврядування. Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010

 

Основні напрями, за якими розробляються проекти та програми
5. Основними напрямами, за якими розробляються проекти та
програми, є:
1) організація ефективної системи надання послуг населенню;
2) розвиток ефективних механізмів управління територіями;
Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012