Звіт перед виборцями – обов’язок депутата!

Статтею 16 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” передбачено обов’язок депутатів місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями.

Форму та спосіб проведення звітної кампанії депутат обирає самостійно. При цьому, не пізніше як за 7 днів до звітування, необхідно повідомити в зручний депутатові спосіб виборців про час і місце проведення звіту (частина 4 статті 16 Закону).

Частиною другою статті 16 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” визначено, яку інформацію повинен містити звіт депутата місцевої ради. Так, до елементів звіту депутата включають такі відомості:

  • діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано. Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання ради, то доцільно вказати кількість відвіданих та пропущених засідань. Слід також описати свою участь у роботі постійних комісій ради (наприклад, кількість відвіданих засідань комісії, рішення, у обговоренні та прийнятті яких депутат брав участь тощо), інформацію про виконані доручення ради, якщо такі були. Закон надає депутату право вносити на розгляд ради свої пропозиції, зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, тому в звіті слід зазначити і цю інформацію. Якщо депутат входить до складу депутатської групи чи є членом депутатської фракції, то можна зазначити до складу якої групи, фракції входить, які саме функції виконує.
  • про роботу депутата в територіальній громаді. Сюди слід включити інформацію про кількість та суть розглянутих звернень громадян, відомості про можливу участь у загальних зборах громадян. Якщо депутат порушував перед правоохоронними органами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями будь-які питання, що торкаються інтересів виборців, це також потрібно вказувати в звіті.

До інформації про роботу депутата також належать відомості про вид і кількість пропозицій, внесених ним на розгляд органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що стосуються вирішення питань в громаді, кількість та зміст надісланих депутатських запитів, звернень, запитань з метою вирішення проблем виборців.

  • про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання. Депутат повинен зазначити інформацію про виконання програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, інших рішень ради, де і яким способом він інформує виборців про діяльність ради.
  • про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів. Мається на увазі участь в заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування та стосуються його виборчого округу, та інформацію про внесені депутатом на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю.
  • про виконання доручень виборців. Слід вказати кількість і зміст виконаних доручень виборців, яким саме чином депутат брав участь у виконанні кожного з доручень.

По завершенню звітування депутат ради інформує раду шляхом подання відповідної інформації про результати обговорення його звіту, про зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові в зв’язку з його депутатською діяльністю.

Виконавчим апаратом районної ради підготовлено інформаційно - довідкові матеріали, які можуть бути використані депутатами районної ради для проведення звітної кампанії. Для детального ознайомлення необхідно перейти за посиланням https://novodrayrada.mk.ua/povidomlennya